Hizmet Ağı – Batı Afrika Ülkeleri

Başta Kamerun olmak üzere; Nigeria, Gabon, Sierra Leone gibi Batı Afrika destinasyonlarına her türlü malzeme, araç, iş makinesi, demir, çelik
konteyner, yaşam konteyneri, taş kırma eleme tesisi, beton santralleri vs. gibi malzemelerinizi full veya parsiyel bazda taşıma organizasyonu yapmaktadır. Çalışma şeklimiz, gelen çeşitli yük taleplerinin bir araya getirilmesi ve bu doğrultuda en uygun geminin kiralanarak ilgili destinasyonlara sevkiyatının gerçekleştirilmesi doğrultusundadır.
Bu doğrultuda, verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir.

  • Heavy Lift ve Gabari Dışı Malzemeler ve Enerji santralleri, rüzgar panelleri, Reaktörler, Köprü malzemeleri, vinç ekipmanları , transformatörler vs. taşıması.
  • Transit gelen yüklerin sörvey nezaretinde aktarma işlerinin yapılması.
  • Yüke uygun gemilerin kiralanması.
  • Tahliye sonrası Son Taşıma